Our substance is short yet to the point, and intended to challenge you to live in and nurture with IT technologies. @http://thecorlissreviewgroup.com

Thursday, January 2, 2014

Corliss Review Group: Om oss

Spør Golder!

Over hele kloden er selskaper og myndigheter i gang med å skape morgendagens verden. De bygger viktig infrastruktur, utvikler prosjekter, gjenoppretter landskaper og fornyer økonomien, alt med bærekraft i tankene. 
Golder Associates er en medarbeidereid global organisasjon som tilbyr rådgivnings-, design- og byggtjenester innen spesialområdene jord, miljø og energi gjennom teknisk kompetanse, nyskapende løsninger og prisbelønnet kundeservice. I dag er våre kunder å finne blant verdens største industrier og pådrivere for utvikling: Olje og gass, bergverksdrift, industriproduksjon, energi samt byutvikling og infrastruktur.
Golder Associates har vært medarbeidereid siden starten i 1960, og våre 8000 medarbeidere ved 180 kontorer verden over kan tilby omfattende teknologisk forståelse, tenking på tvers av disipliner og et engasjement for å hjelpe kundene til å lykkes.

Golder Associates i Norge

Golder Associates AS (Golder) er det norske datterselskapet i Golder Associates Corporation med hovedsete i Kanada. Golder har kontor med 19 ansatte på Brakerøya i Drammen (pr. sept 2012).
Golder etablerte seg i Norge i 2005, og arbeider nå med oppdrag over hele Norge innen kompetanseområdene forurenset jord og sedimenter, grunnvann; geoteknikk og ingeniørgeologi; strategisk miljørådgivning; miljøfyrtårtsertifisering og BREEAM-sertifisering; miljøkartlegging av bygg; ulike miljøplaner og konsekvensutredninger.
Firmaets kompetanse er bredt sammensatt, og majoriteten av de ansatte er utdannet ved universiteter og høyskoler som hydrogeologer, kjemikere, geologer, geoteknikere og biologer.
Golders virksomhet er ISO 9001- og Miljøfyrtårnsertifisert og vårt kvalitetssystem følger i tillegg standardene ISO 14001 og OHSAS 18001. Vi er kvalifisert i Sellihca, StartBANK, JQS og TransQ.
Golder i Norge er som nevnt ett av flere selskaper i Golder Associates Corporation, og dermed en del av en internasjonal gruppe av konsulentfirmaer innen geo- og miljøfagområdene. Til sammen er vi nesten 9000 ansatte ved 180 kontorer i 37 land over hele verden, og med oppdrag i mer enn 140 land.
I Europa har Golder Associates kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Irland, Italia, Polen, Portugal, Spania, Ungarn og Tyrkia. I tillegg til disse Golder-kontorene har Golder sterke kontaktnett basert på samarbeid med lokale konsulentfirmaer i flere andre europeiske land.
Fram til sommeren 2007 gjennomførte Golder vesentlig oppdrag for A/S Norske Shell. Dette var undersøkelser og gjennomføring av tiltak ved Shells bensinstasjoner og anlegg over hele Norge.

I dag har vi et bredt oppdrags- og kundespekter, med flere store kunder innenfor både offentlig og privat sektor. Som eksempler kan nevnes ROM Eiendom, Forsvarsbygg, Skifte Eiendom, Statsbygg, Oslo lufthavn AS, Skanska, AF Gruppen, NCC, Veidekke, Advansia ÅF, Bundegruppen, Fornebu Utvikling, Eiendomspar, Fabritius, Norsk Industri, YX Energi, Oslo kommune, Bærum kommune, Drammen kommune, Asker kommune, Larvik kommune, Lundhs AS og Larvik Granite AS.

No comments:

Post a Comment