Our substance is short yet to the point, and intended to challenge you to live in and nurture with IT technologies. @http://thecorlissreviewgroup.com

Saturday, January 4, 2014

Corliss Review Group: Forurensede områder og arealutvikling

Vår brede erfaring med forurensede områder og arealutvikling gir oss mulighet til å gi våre kunder innom både den private og den offentlige sektoren bærekraftige og kostnadseffektive løsninger. Dette gjør at de i sin tur kan bedømme, kjøpe, designe, utvikle og håndtere grunnen på beste måte. Våre tjenster i Norge omfatter blandt annet:


• Miljøtekniske risikobedømminger.

• Prosjektering av grunnleggende fasiliteter.

• Dimensjonering av geokonstruksjoner.

• Prosjektering og spesifikasjoner for bl.a. nye grunnleggende fasiliterter, grunnforsterkninger, sanering, riving.


• Prosjekt- og byggeledelse for spesifike grunnlegings- og saneringsoppdrag.

No comments:

Post a Comment